Přihlášení dětí do Vatry Boskovice o.s.

Vážení rodiče,
pro nový rok jsme ve Vatře připravili organizační změny - odloučení naší činnosti od Domu dětí a mládeže.
Z tohoto důvodu jste dostali nebo dostanete přihlášku Vašeho malého vatráka do spolku Vatra Boskovice.
Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek. Odkaz je na konci této stránky. Tiskněte oboustranně
Činnost a smysl spolčení lidí ve Vatře nejlépe dokumentuje obsah našich stránek a stanov, proto to pro teď nechám stranou.
Radši se pokusím vysvětlit, jakých změn se vlastně můžeme dočkat a co znamená změna pro Vatru, a také se pokusím odpovědět na otázky, které si možná kladete.

Vatra neměla dlouhé roky vlastní prostory a také proto bydlela v DDM a byla jeho součástí.
Starší vatráci se však v roce 2011 domluvili, že Vatra je samostatná činnost, která vyžaduje vlastní prostor a proto založili občanské sdružení Vatra Boskovice o.s., které mělo být sdružení dětí i dospělých zálesáků a ochránců životního prostředí. V roce 2014 jsme získali krásný prostor, ve kterém jsme vybudovali klubovnu Vatry, a proto jsme se rozhodli vše dělat již po svém bez přispění skvělého personálu DDM. Tedy veškerou činnost Vatry (nejspíš vyjma letošního tábora) budou řídit a organizovat pouze vedoucí Vatry.
To jsou poměrně skvělí lidé, kteří mají výborné předpoklady a zkušenosti pro vedení dětí v partnerském duchu, tedy děti jsou naši menší kamarádi, se kterými provozujeme naše vlastní zájmy. Kromě týmového ducha se jim snažíme předat tu lezecké dovednosti, tu vztah k životnímu prostředí ... a třeba s námi zůstanou a za dva tři šest let budou chtít Vatru táhnout s námi vpřed. Na práci s dětmi se podílí kolem 8 vedoucích, ale při všelikých outdoorových či ekologických aktivitách nám pomáhá mnoho zapálených kamarádů, kteří rádi svoje dovednosti a znalosti předávají nám i dětem.
O smyslu a náplni činnosti pravidelně diskutujeme a snažíme se pro Vatru využít naše zkušenosti získané třeba také na celostátních setkáních lidí pracujících s dětmi či kdekoli jinde, kde se potkáváme s pozitivními lidmi, kteří mají, co si navzájem nabídnout a sdílet.
Co se týče papírů, i když k této činnosti nejsou potřeba, v týmu máme momentálně dva pedagogické pracovníky a v následujících měsících se chystají papír získat další vedoucí. Také pro řízení letního tábora máme vyškoleného hlavního vedoucího.
Osamostatněním (naše členská základna je tvořena zejména dětmi a mládeží) se nám otevírají možnosti financování jak běžného provozu - grant města Boskovice by měl pokrýt až 80 % nájemného a energií za klubovnu.
To, co nelze financovat z podobných zdrojů doplatíme na členském příspěvku, který pro členy činí 400 Kč za rok, ovšem soustavnou dobrovolnou činností lze i odpracovat. Dalšími našimi zdroji jsou dary.

Často kladené otázky:

Vrátí se mi platba za kroužek Vatra v DDM BosKovice?
Poměrná část platby do kroužku Vatra v DDM za rok 2014/2015, tedy 210 Kč, Vám bude vrácena v DDM. Pro penízky se tam můžete stavit od 12.1.

Jsou děti ve Vatře pojištěny?
Všichni účastníci všech akcí Vatry jsou úrazově připojištěni hromadnou pojistkou, kterou uzavřela Česká rada dětí a mládeže u Kooperativy (jsou v tom s námi skoro všechny dětské organizace v ČR), pro účastníky do 18 let věku má pojistka parametry:
Při léčení úrazu je plnění 110 Kč za každý den léčení, pokud trvá alespoň 7 dní.
Pojistná částka při trvalých následcích úrazu činí 600 000 Kč s progresivním plněním, tzn. za první % poškození náleží částka 6 000 Kč, s narůstajícím procentem roste tato částka nelineárně až na čtyřnásobek.
Pojistná částka pro případ smrti úrazem je 150 000 Kč.