Zápisy schůzí

Zápisy z členských schůzí a výboru o.s. Vatra Boskovice

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde