Přihlášení dětí do Vatry Boskovice o.s.

Vážení rodiče,
pro nový rok jsme ve Vatře připravili organizační změny - odloučení naší činnosti od Domu dětí a mládeže.
Z tohoto důvodu jste dostali nebo dostanete přihlášku Vašeho malého vatráka do spolku Vatra Boskovice.
Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek. Odkaz je na konci této stránky. Tiskněte oboustranně
Činnost a smysl spolčení lidí ve Vatře nejlépe dokumentuje obsah našich stránek a stanov, proto to pro teď nechám stranou.
Radši se pokusím vysvětlit, jakých změn se vlastně můžeme dočkat a co znamená změna pro Vatru, a také se pokusím odpovědět na otázky, které si možná kladete.

Vatra neměla dlouhé roky vlastní prostory a také proto bydlela v DDM a byla jeho součástí.
Starší vatráci se však v roce 2011 domluvili, že Vatra je samostatná činnost, která vyžaduje vlastní prostor a proto založili občanské sdružení Vatra Boskovice o.s., které mělo být sdružení dětí i dospělých zálesáků a ochránců životního prostředí. V roce 2014 jsme získali krásný prostor, ve kterém jsme vybudovali klubovnu Vatry, a proto jsme se rozhodli vše dělat již po svém bez přispění skvělého personálu DDM. Tedy veškerou činnost Vatry (nejspíš vyjma letošního tábora) budou řídit a organizovat pouze vedoucí Vatry.
To jsou poměrně skvělí lidé, kteří mají výborné předpoklady a zkušenosti pro vedení dětí v partnerském duchu, tedy děti jsou naši menší kamarádi, se kterými provozujeme naše vlastní zájmy. Kromě týmového ducha se jim snažíme předat tu lezecké dovednosti, tu vztah k životnímu prostředí ... a třeba s námi zůstanou a za dva tři šest let budou chtít Vatru táhnout s námi vpřed. Na práci s dětmi se podílí kolem 8 vedoucích, ale při všelikých outdoorových či ekologických aktivitách nám pomáhá mnoho zapálených kamarádů, kteří rádi svoje dovednosti a znalosti předávají nám i dětem.
O smyslu a náplni činnosti pravidelně diskutujeme a snažíme se pro Vatru využít naše zkušenosti získané třeba také na celostátních setkáních lidí pracujících s dětmi či kdekoli jinde, kde se potkáváme s pozitivními lidmi, kteří mají, co si navzájem nabídnout a sdílet.
Co se týče papírů, i když k této činnosti nejsou potřeba, v týmu máme momentálně dva pedagogické pracovníky a v následujících měsících se chystají papír získat další vedoucí. Také pro řízení letního tábora máme vyškoleného hlavního vedoucího.
Osamostatněním (naše členská základna je tvořena zejména dětmi a mládeží) se nám otevírají možnosti financování jak běžného provozu - grant města Boskovice by měl pokrýt až 80 % nájemného a energií za klubovnu.
To, co nelze financovat z podobných zdrojů doplatíme na členském příspěvku, který pro členy činí 400 Kč za rok, ovšem soustavnou dobrovolnou činností lze i odpracovat. Dalšími našimi zdroji jsou dary.

Často kladené otázky:

Vrátí se mi platba za kroužek Vatra v DDM BosKovice?
Poměrná část platby do kroužku Vatra v DDM za rok 2014/2015, tedy 210 Kč, Vám bude vrácena v DDM. Pro penízky se tam můžete stavit od 12.1.

Jsou děti ve Vatře pojištěny?
Všichni účastníci všech akcí Vatry jsou úrazově připojištěni hromadnou pojistkou, kterou uzavřela Česká rada dětí a mládeže u Kooperativy (jsou v tom s námi skoro všechny dětské organizace v ČR), pro účastníky do 18 let věku má pojistka parametry:
Při léčení úrazu je plnění 110 Kč za každý den léčení, pokud trvá alespoň 7 dní.
Pojistná částka při trvalých následcích úrazu činí 600 000 Kč s progresivním plněním, tzn. za první % poškození náleží částka 6 000 Kč, s narůstajícím procentem roste tato částka nelineárně až na čtyřnásobek.
Pojistná částka pro případ smrti úrazem je 150 000 Kč.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich